Uzupełnienia w mazerunkach na stropie w budynku przy ul.Tylnej 14 w Łódzi.

Projekty graficzne stron www:
Jacka Bławuta /www.jacekblawut.pl/ oraz Fundacji SBFP /www.fundacja-sbfp.pl/